Meer dan 10 jaar helpen wij bedrijven hun financiële en branding doelstellingen te bereiken. Onum is een waarden-gedreven SEO bureau toegewijd.

CONTACTEN

De website https://www.cadeauentreprise.be/ is eigendom van DigitalGrowth, die een verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is.

We hebben dit privacybeleid aangenomen, waarin wordt uiteengezet hoe we omgaan met informatie die door https://www.cadeauentreprise.be/ wordt verzameld, en ook waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over u moeten verzamelen. Lees daarom dit privacybeleid voordat u de website https://www.cadeauentreprise.be/ gebruikt.

Wij dragen zorg voor uw persoonsgegevens en zetten ons in om de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te waarborgen.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen:

Wanneer u https://www.cadeauentreprise.be/ bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, uw IP-adres, uw tijdzone en sommige cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Wanneer u door de site bladert, verzamelen we bovendien informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, de websites of zoektermen die u naar de site hebben verwezen en hoe u met de site omgaat. We noemen deze automatisch verzamelde informatie "Apparaatinformatie". Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die u aan ons verstrekt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, achternaam, adres, betalingsinformatie, enz.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Onze hoogste prioriteit is de veiligheid van klantgegevens en daarom kunnen we slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie over het gebruik van de website samen te stellen. Deze statistische informatie wordt verder niet samengevoegd om een bepaalde gebruiker van het systeem te identificeren.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te verstrekken waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies van de website wilt gebruiken, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie en telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde functies van de website. U kunt dan bijvoorbeeld niet onze nieuwsbrief ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die niet weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via contact@www.cadeauentreprise.be.

Uw rechten:

Indien u een Europese ingezetene bent, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht op informatie.
  • Het recht op toegang.
  • Het recht van rectificatie.
  • Het recht op wissen.
  • Het recht om verwerking te beperken.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Het recht om bezwaar te maken.
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren via onderstaande gegevens.

Als u in Europa woont, merken we bovendien op dat we uw informatie verwerken om contracten met u uit te voeren (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie buiten Europa kan worden overgedragen, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites :

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze andere websites of voor het privacybeleid van derden. We raden u aan goed op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke gegevens kan verzamelen.

Informatiebeveiliging :

Wij bewaren de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde en veilige omgeving, die beschermd is tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij hanteren redelijke administratieve, technische en fysieke waarborgen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonsgegevens die onder onze controle en bewaring vallen. Geen enkele gegevensoverdracht via het internet of een draadloos netwerk kan echter worden gegarandeerd.

Wettelijke openbaarmaking :

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken als de wet dit vereist of toestaat, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbaar juridisch proces, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of om te reageren op een verzoek van de overheid.

Contact informatie :

Indien u contact met ons wenst op te nemen om meer te vernemen over dit beleid of indien u ons wenst te contacteren in verband met kwesties betreffende uw individuele rechten en persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar contact@www.cadeauentreprise.be.